apipasakoti

apipasakoti
apipãsakoti 1. tr., intr. apsakyti kokį įvykį, atsitikimą, papasakoti: Sesuo verkdama apipasakojo jam viską V.Kudir. Tu negirdėjai, ką jis Nariui padarė? Man vakar bobutė apipasakojo Žem. Sesuo apipasakojo brolienei, jog Zakaras tyčiomis girdo Tupikį Žem. Apipãsakojo, kur grūdai, kur lašiniai Erž. Jau tau daug ką kas apipãsakojęs yr Akm. Apipãsakosu aplink tas laumes Kal. Iš ryto sugrįšiu ir užbėgsiu pas tave apipasakoti V.Kudir. Aš tau viską smulkiai apipãsakosiu Jrb. Aš pasakočiau pusę metų – neapipãsakočiau apie savo gyvenimą Skr. Šis jam apipasakojo, kad tiek ir tiek metų tarnavęs karaliui BsMtI50. | Senoviškos giesmės, raudos, pasakos senovės, kuriose veikalai mūsų tėvų apipasakojami buvo A1884,51. | refl. tr., intr.: Apsipasakojo Zosikei visą savo gyvenimą mieste Žem. Aš tiek sykių apsipasakojau savo novelėse, kad nebežinočiau, ką ir besakyti . Ans, kaip jau apsižanijo, tujau viską apsipasakojo savo pačiai LTR. 2. tr. apibūdinti, aptarti, nusakyti: Jie kalbėjo tarp savęs fleitos garsais, kuriuos pamėgdžiot ir apipasakot jaučiuosi nemokąs . Pasisveikinęs Petras mėgino pusiau juokais apipasakoti pažintį su Skeivalu, tačiau tai jam sunkiai vyko . Išlipo tokia graži pana, kad nė misle apmislyt, nė žodžiu apsakyt, nė pasaka apipasakoti Brt. \ pasakoti; apipasakoti; atpasakoti; dapasakoti; įpasakoti; išpasakoti; nupasakoti; papasakoti; perpasakoti; prasipasakoti; pripasakoti; supasakoti; užpasakoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apipasakoti — apipãsakoti vksm. Ji̇̀s visi̇ems apipãsakojo sàvo istòriją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipasakojimas — apipãsakojimas sm. (1) → apipasakoti 2: Reikalavo pagal aprašymą arba apipasakojimą žmogaus paviršiaus padaryti fotografiją V.Kudir. pasakojimas; apipasakojimas; atpasakojimas; įpasakojimas; išpasakojimas; nupasakojimas; papasakojimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipliauškėti — tr. šnek. apipasakoti: Visims apipliauška, ką tik mačiusi Krš. pliauškėti; apipliauškėti; įpliauškėti; išpliauškėti; nupliauškėti; papliauškėti; pripliauškėti; supliauškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipliurkšti — apipliur̃kšti, apipliur̃škia, apìpliurškė tr. šnek. apipasakoti: Parvažiavo ir viską apìpliurškė Bsg. pliurkšti; apipliurkšti; išpliurkšti; nupliurkšti; papliurkšti; pripliurkšti; supliurkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiposakoti — apipõsakoti žr. apipasakoti 1: Apipõsakoja viską, ką matė Krš. Aple davatkystę apipõsakos tamstai Ub. | refl.: Apsipõsako[ja] bobos, žino visa parakvija Krš. posakoti; apiposakoti; įposakoti; išposakoti; nuposakoti; paposakoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apterkšti — 1 apter̃kšti, apter̃škia, àpterškė 1. Š, KŽ žr. aptarkšti. 2. tr. Užp apipasakoti, apsakyti: Visiem jau gal àpterškė! Ką prašyk, kad nesakytų, tai ana da daugiau plepa Skdt. terkšti; apterkšti; atiterkšti; įterkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrokšti — NdŽ, KŽ 1. intr. pridusti, priilsti: Tėvas abidi karves pasileido i bėga paskui aptroškęs Jrb. Kad sunku, tai aptrokšti Skdv. Blusius gainiodamas pavargo, aptroško, supyko Žem. Šio to prasimanius pas savo gerąją mylimąją kūmaitę [nubėgo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpasakoti — atpãsakoti tr. 1. savais žodžiais papasakoti: Ką skaitęs, moka atpãsakoti Sln. Iš tų [knygų] naudingiausius daiktus broliams lietuvininkams ... atpasakoti apsiėmiau A1883,70. Parokuoji i tuojau teip gal atpasakoti Slnt. | refl. tr.: Labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapasakoti — ×dapãsakoti (hibr.) 1. tr. baigti pasakoti: Na, tai dapasakok [pasakos pagyną] Db. 2. tr., intr. pripasakoti: Ot dapãsakojo jai ana! Dv. pasakoti; apipasakoti; atpasakoti; dapasakoti; įpasakoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpasakoti — išpãsakoti tr. 1. Sut, K viską iki galo papasakoti: Išpãsakojau, ką tik žinojau J. Ana išteiks vis, t. y. išpãsakos J. Išpãsakojo gražiai [savo gyvenimą] Klvr. Vyriausis šinkorius išpasakojo savą sapną CII161. Prietelius išpasakoj antram savo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”